Monday, 3 April 2017

Fishing - How To Tie Sliding Snell Knot & Hook Fish Bait(175) Nút trượt móc Cá Mồi


Fishing - How To Tie Sliding Snell Knot & Hook Fish Bait
Nút trượt móc cá mồi . Dùng tốt và thuận tiện cho nhiều loại mồi khác nhau , câu sông , câu biển , cá lớn
0 التعليقات:

Post a Comment